KIEPE Elektriska AB - Din partner inom industri och traktion - Your partner in the industry and traction Kiepe - Hem/Home

Industri

Inom Industribranschen är Kiepe Elektriska AB aktiva inom huvudsakligen fem segment, transportörsystem, säkerhetsutrustning, manöverspak, förarmiljö och fjärrstyrning. Inom samtliga segment är vi aktiva igenom hela förloppet från konceptlösningar, projektering, projektledning, komponentförsäljning till service och reparationer.


Kiepe produktfamilj inom branschsegment Industri

Industri - Komponenter

Transportörsystem

 • Säkerhetsprodukter för transportörsystem
  • Draglinemanövrerade nödstoppsbrytare
  • Snedgångsvakt
  • Gränslägesbrytare
  • Stillestånd-, Slirning- & Hastighetsövervakning
  • Skoptransportör övervakning
  • Bandslitage övervakning
Industri - Säkerhetsutrustning

Säkerhetsutrustning

 • Nedstörtningsskydd
 • Säkerhetsbälten och selar
Industri - Manöverspak / Förarmiljö Industri - Förarmiljö

Manöverspak / Förarmiljö

 • Manöverspak
 • Vriddon & pedaler
 • Förarmiljö
 • Kam-system
 • Styrenheter
 • Manöverdon & styrpulpeter