KIEPE Elektriska AB - Din partner inom industri och traktion - Your partner in the industry and traction Kiepe - Hem/Home

KIEPE Säkerhetsprodukter för transportörsystem

Vid hantering av bulkmaterial är varumärket Kiepe en synonym för avancerade och beprövade produkter för kontroll och övervakning av transportörsystem.

Sedan slutet av sextiotalet har Kiepe på världsplan försett bandtransportörer på mer än 30.000 km med draglinemanövrerade nödstoppsbrytare, snedgångsvakter, stillestånd-, slirning- och hastighets övervaknings utrustning.

Tillförlitligheten i våra produkter är resultatet genom årtionden av konsekvent produkt utveckling. Denna utveckling är förankrad i våra erfarenheter från installationer i så skilda klimat och temperatur zoner som Sahara i söder till Sibirien i norr, samt krävande miljöer såsom gruvor eller installationer inom livsmedelsindustrin.


Översikt Säkerhet & Bandtransportörer  

Produktöversikt säkerhetsutrustning för transportörsystem

  • Draglinemanövrerade nödstoppsbrytare & Monteringstillbehör
  • Snedgångsvakt
  • Ändstopp & gränslägesbrytare
  • Stillestånd-, slirning- och hastighetsövervakning
  • Övervakning av skoptransportörer
  • Övervakning av bandslitage

Hämta hem datablad: PDF Produktöversikt transportörsystem.pdf

    Bandtransportör