KIEPE Elektriska AB - Din partner inom industri och traktion - Your partner in the industry and traction Kiepe - Hem/Home

Draglinemanövrerade nödstoppsbrytare

Kiepe draglinemanövrerade nödstoppsbrytare är ett säkerhetssystem som kan varna eller bryta drivströmmen till bandtransportörer och annan processutrustning i händelse av nödsituation. Nödstoppsbrytarna är utformade för att ge optimalt skydd för driftspersonal, samt förhindra maskinella skador på anläggningen under svåra driftsförhållanden eller inom tung industri.

Kiepe draglinemanövrerade nödstoppsbrytare och tillbehör, uppfyller aktuella krav i internationella säkerhetsnormer med tyngdpunkt på personal säkerhet och utrustning.


Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PAS

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PAS

 • Lämpad för upp till ca. 25m draglina
 • Kapsling i PBT, lämpligt för salt- eller ammoniakhaltig miljö
 • Kontaktbestyckning: 1xSPDT + 2xN.C.

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp PAS.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare LRS

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare LRS

 • Lämpad för upp till ca. 25m draglina
 • Kapsling i Aluminium, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: 2xN.C. + 1xN.O.

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp LRS.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PRS

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PRS

 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Ultramid, lämplig för salt- eller ammoniakhaltig miljö
 • Kontaktbestyckning: 1xSPDT + 2xN.C. +Option(1xN.O.)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp PRS.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PRS 211

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare PRS 211

 • Utrustad med Duplinebus
 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Ultramid, lämplig för salt- eller ammoniakhaltig miljö
 • Kontaktbestyckning: 2xN.C.

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp PRS 211.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HEN

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HEN

 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Aluminium, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: (1xN.C. + 1xN.O.) – (3xN.C. + 3xN.O.)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp HEN.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HEN 211

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HEN 211

 • Utrustad med Duplinebus
 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Aluminium, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: 2xN.C. + (1xN.O. för Dupline)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp HEN 211.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HENEx

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare HENEx

 • Explosionsklassad: ATEX II2Dex tD A21 IP 65 T85ºC
 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Aluminium, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: (1xN.C.+1xN.O.) – (3xN.C.+3xN.O.)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp HEN Ex.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare SEG

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare SEG

 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Gjutjärn, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: (1xN.C.+1xN.O.) - (3xN.C.+3xN.O.)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp SEG.pdf

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare SEGEx

Draglinemanövrerad Nödstoppsbrytare SEGEx

 • Explosionsklassad: ATEX II2Dex tD A21 IP 65 T85ºC
 • Lämpad för upp till ca. 2x50m draglina
 • Kapsling i Gjutjärn, lämplig för aggressiv miljö
 • Kontaktbestyckning: (1xN.C.+1xN.O) – (3xN.C.+3xN.O.)

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp SEG Ex.pdf

Monteringstillbehör för draglinemanövrerad nödstoppsbrytare

Monteringstillbehör för draglinemanövrerad nödstoppsbrytare

 • Montringstillbehören passar alla Kiepe nödstopp
 • Monteringstillbehören är tillverkade av kvalitets material anpassade för svåra driftsförhållanden
 • Samtliga tillbehör finns i standardutförande samt kraftigare utförande.
 • Motsvarar Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Hämta hem datablad: PDF Lin-nödstopp Monteringstillbehör.pdf

 

Om ni inte hittar det ni söker kontakta gärna vår tekniska avdelning för kompletterande information.